ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรวม งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2565 ถึงเดือนธันวาคม 2565

อ่านเพิ่มเติม »

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 นายภาษิต  แสนเจ๊ก นายก อบต. หนองระเวียง พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ได้มอบถุงยังชีพ เครื่องอุปโภค บริโภค ให้ผู้ได้รับความเดือนร้อนจากน้ำท่วม

องค์การบริหารส่วนตำบลหนอง

อ่านเพิ่มเติม »