ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง การควบคุม กำกับดูแล และเข้มงวดไม่ให้เกิดการเผาในพื้นที่การเกษตรอย่างเคร่งครัด

อ่านเพิ่มเติม »

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ.2565)

อ่านเพิ่มเติม »

ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา ตรวจการจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านทรัพย์โพธิ์งาม หมู่ที่ 20 จากบ้านนางสงกา ผ่องพูน ไปวัดบ้านทรัพย์โพธิ์งาม

อ่านเพิ่มเติม »