โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุเด็กจมน้ำ 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

|

ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง ได้ดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุเด็กจมน้ำ 2566 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2566 ณ สระน้ำวอเตอร์บี ตำบลโบสถ์ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา วัตถุประสงค์ของโครงการ 1.เพื่อสร้างความตระหนักในการป้องกันเด็กจมน้ำในหมู่บ้าน 2.เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้หลักการลอยตัวเพื่อเอาชีวิตรอด 3.เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตจากากรจมน้ำในเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นเด็กนักเรียนในพื้นที่ตำบลหนองระเวียง ครู สมาชิก อปพร และเจ้าหน้าที่  โดยได้รับงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง (สปสช) และได้รับวิทยากรจากโรงพยาบาลพิมาย