สำนักปลัด

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 นายภาษิต  แสนเจ๊ก นายก อบต. หนองระเวียง พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ได้มอบถุงยังชีพ เครื่องอุปโภค บริโภค ให้ผู้ได้รับความเดือนร้อนจากน้ำท่วม

องค์การบริหารส่วนตำบลหนอง

อ่านเพิ่มเติม »

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา (พ.ศ. 2566-2570)

อ่านเพิ่มเติม »