แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในกระบวนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

|

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในกระบวนการปฏิบัติงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565