รายงานสถิติการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน)

|