รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน

|