ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เดือนตุลาคม 2564 ถึง มีนาคม 2565)

|

ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา (เดือนตุลาคม 2564 ถึง มีนาคม 2565)