ประชาสัมพันธ์วันต่อต้านยาเสพติดโลก

|

26 มิถุนายน ขอเชิญร่วมสวมเสื้อสีขาว เพื่อแสดงพลังต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก