ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับที่ว่าง

|