สปสช.อบต.หนองระเวียง

รายงานผลการดำเนินงานโครงการสุขใจใส่ใจดูแลสุขภาพผู้สูงวัย/ป้องกันภาวะสมองเสื่อมและพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุตำบลหนองระเวียง ประจำปีงบประมาณ 2565

อ่านเพิ่มเติม »

รายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมสุขภาพตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบล พชต. สู่ระดับหมู่บ้าน พชม.(9+1) ประจำปีงบประมาณ 2565

อ่านเพิ่มเติม »

รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาเสริมสร้างสุขภาพผู้สูงอายุ (Geriatric Syndrome) “โรงเรียนผู้สูงอายุ สร้างสุขสู่สังคมไทย” รุ่นที่ 11 ประจำปีงบประมาณ 2565

อ่านเพิ่มเติม »