ภาษีที่ดิน และ สิ่งปลูกสร้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง เรื่อง ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากกรมธนารักษ์เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566

อ่านเพิ่มเติม »