ประกาศสอบราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดหายานพาหนะตามโครงการฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรมบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านเพิ่มเติม »

ประกาศกำหนดราคากลาง จ้างเหมาจัดหายานพาหนะตามโครงการฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรมบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2566

อ่านเพิ่มเติม »

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 สำหรับเดือน ตุลาคม พ.ศ.2566 และปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านเพิ่มเติม »

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้านเพชร หมู่ที่ 12 จากบ้านน.ส.แฉล้ม รวมพิมาย ถึงบ้านนางกิมเฮียง พร้อมสันเทียะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านเพิ่มเติม »