ประกาศสอบราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนจากบ้านหนองบัวคำ หมู่ที่ 5 เส้นหนองเรือไปบ้านดอนประดู่ หมู่ที่ 13 ตำบลหนองระเวียง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

อ่านเพิ่มเติม »

ประกาศกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนน สายเพชรมาตุคลาจากบ้านหนองขาม หมู่ที่ 2 (สามแยกหลัง อบต.) ไปบ้านดอนประดู่ หมู่ที่ 13 ตำบลหนองระเวียง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

อ่านเพิ่มเติม »

ประกาศกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนบ้านมาบประดู่ หมู่ที่ 7 สายมาบประดู่ หมู่ที่ 7 – บ้านบ่อสาม ตำบลนิคมสร้างตนเอง ตำบลหนองระเวียง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

อ่านเพิ่มเติม »

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านโนนหญ้านาง หมู่ที่ 8 ไปมาบประดู่ หมู่ที่ 7 ซอย 5 ตำบลหนองระเวียง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านเพิ่มเติม »

ประกาศกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านโนนหญ้านาง หมู่ที่ 8 ไปมาบประดู่ หมู่ที่ 7 ซอย 5 ตำบลหนองระเวียง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

อ่านเพิ่มเติม »

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 สำหรับเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านเพิ่มเติม »

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่แข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนต้านยาเสพติด ตามโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนต้านยาเสพติด (หนองระเวียงเกมส์) ครั้งที่ 20 ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านเพิ่มเติม »

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถ้วยรางวัลและอุปกรณ์กีฬาสำหรับแข่งขันกีฬา ตามโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนต้านยาเสพติด (หนองระเวียงเกมส์) ครั้งที่ 20 ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านเพิ่มเติม »