ข่าวกิจกรรม

วันที่ 28 มี.ค. 65 เวลา 14.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง นายภาษิต แสนเจ๊ก นายก อบต.หนองระเวียง มอบเงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน กรณีวาตภัย

วันที่ 28 มี.ค. 65 เวลา 1

อ่านเพิ่มเติม »

การประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือประชาชน ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 256

อ่านเพิ่มเติม »