ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะและผู้ที่สนใจร่วมกิจกรรมอบรมโครงการส่งเสริมการเลี้ยงแพะ วันที่ 22 มีนาคม 2566   

|

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะและผู้ที่สนใจร่วมกิจกรรมอบรมโครงการส่งเสริมการเลี้ยงแพะ วันที่ 22 มีนาคม 2566   สถานที่  ศาลาประชาคม บ้านหนองกุฎีงาม หมู่ที่ 17  ตำบลหนองระเวียง  อำเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา