กันยายน 18, 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 สำหรับเดือน ตุลาคม พ.ศ.2566 และปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านเพิ่มเติม »

ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

อบต.หนองระเวียง ขอเชิญพี่

อ่านเพิ่มเติม »