กุมภาพันธ์ 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 สำหรับเดือน มีนาคม พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านเพิ่มเติม »

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์สำหรับการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านเพิ่มเติม »

กิจกรรมออกกำลังกาย ด้วยการเต้นแอโรบิค ตามโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2566

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์

อ่านเพิ่มเติม »

ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมออกกำลังกาย ตามโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลหนอง

อ่านเพิ่มเติม »