พฤศจิกายน 16, 2565

ประกาศกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนจากบ้านหนองบัวคำ หมู่ที่ 5 เส้นหนองเรือไปบ้านดอนประดู่ หมู่ที่ 13 ตำบลหนองระเวียง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

อ่านเพิ่มเติม »

ประกาศกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนน สายเพชรมาตุคลาจากบ้านหนองขาม หมู่ที่ 2 (สามแยกหลัง อบต.) ไปบ้านดอนประดู่ หมู่ที่ 13 ตำบลหนองระเวียง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

อ่านเพิ่มเติม »

ประกาศกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนบ้านมาบประดู่ หมู่ที่ 7 สายมาบประดู่ หมู่ที่ 7 – บ้านบ่อสาม ตำบลนิคมสร้างตนเอง ตำบลหนองระเวียง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

อ่านเพิ่มเติม »