ตุลาคม 2565

กิจกรรมพ่นหมอกควันโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ก่อนการเปิดภาคเรียน ตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ ประจำปีงบประมาณ 2566

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อ

อ่านเพิ่มเติม »

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 สำหรับเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านเพิ่มเติม »

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2565)

อ่านเพิ่มเติม »