กันยายน 9, 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดหายานพาหนะ ตามโครงการจัดฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรมบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านเพิ่มเติม »

ประกาศกำหนดราคากลาง จ้างเหมาจัดหายานพาหนะ ตามโครงการจัดฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรมบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2565

อ่านเพิ่มเติม »