สิงหาคม 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาสำรวจสุนัขและแมว ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า (การสำรวจและขึ้นทะเบียนสัตว์) ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านเพิ่มเติม »

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 สำหรับเดือน กันยายน พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านเพิ่มเติม »