โครงปลูกต้นไม้และหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ

|

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง จัดโครงการปลูกต้นไม้และหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ วันที่ 21 กรกฎาคม 256666   สถานที่ ที่สาธารณประโยชน์บ้านหนองกุฎีงาม  หมู่ที่  17  ตำบลหนองระเวียง  อำเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา โดยมี นายภาษิต แสนเจ๊ก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ (รูปเพิ่มเติม กรุณาคลิ๊กลิงค์ https://shorturl.asia/hlaPm )