โครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ

|

วันที่ 26 สิงหาคม 2565 นายภาษิต แสนเจ๊ก นายก อบต.หนองระเวียง เป็นประธานเปิดอบรมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ ณ สวนเกษตรทฤษฎีใหม่ นายบุญยิ่ง เฮฮา บ้านโจด หมูที่ 15 ตำบลหนองระเวียง