โครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ

|

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง จัดโโครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ ในวันที่ 29 ส.ค..66 สถานที่ สวนเกษตร นายสุชาติ เฮฮา เกษตรกรบ้านงิ้ว หมู่ที่ 4  ตำบลหนองระเวียง  อำเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา โดยมี นายภาษิต แสนเจ๊ก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง เป็นประธานเปิดโครงการ