โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เดือนธันวาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ 2566

|

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง โดยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (อสบ.) ลงพื้นที่ เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง โดยได้ดูแลให้การช่วยเหลือด้านสาธารณสุขเบื้องต้น ความสะอาดของสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย ประจำเดือนธันวาคม 2565