โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น

|

23 ก.ย. 65 นายภาษิต แสนเจ๊ก นายก อบต.หนองระเวียง เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา