โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น

|

วันที่ 7 ก.ย. 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง ดำเนินการจัดอบรมโครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ณ หอประชุมอบต. โดยมี นายภาษิต แสนเจ๊ก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง เป็นประธานเปิดโครงการ