โครงการส่งเสริมการเลี้ยงแพะ ประจำปีงบประมาณ 2566 

|

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง จัดโครงการส่งเสริมการเลี้ยงแพะ วันที่ 22 มีนาคม 2566   สถานที่  ศาลาประชาคม บ้านหนองกุฎีงาม หมู่ที่ 17  ตำบลหนองระเวียง  อำเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา โดยมี นายภาษิต แสนเจ๊ก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ