โครงการส่งเสริมการปลูกอ้อย  ประจำปีงบประมาณ 2566 

|

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง จัดโครงการส่งเสริมการปลูกอ้อย วันที่ 28 มีนาคม 2566   สถานที่  ศาลาประชาคม บ้านโจด หมู่ที่ 15 ตำบลหนองระเวียง  อำเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา โดยมี นายภาษิต แสนเจ๊ก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ