โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2566

|

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง ออกรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2566 ระหว่างเดือนมีนาคม – เดือนพฤษภาคม 2566 โดยเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียงและอาสาพัฒนาปศุสัตว์ประจำหมู่บ้าน เพื่อให้สุนัขและแมวได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และเพื่อให้ประชาชน  สุนัขและแมวในเขตตำบลหนองระเวียงปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า