โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565

|

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง ออกรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565 ระหว่างเดือนพฤษภาคม – เดือนมิถุนายน 2565 โดยเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียงและอาสาพัฒนาปศุสัตว์ประจำหมู่บ้าน เพื่อให้สุนัขและแมวได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และเพื่อให้ประชาชน  สุนัขและแมวในเขตตำบลหนองระเวียงปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า