โครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565

|

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง จัดโครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565 วันที่ 19 พ.ค. 65  สถานที่ สระหนองขาม หมู่ที่ 2  ตำบลหนองระเวียง  อำเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา โดยมี นายภาษิต แสนเจ๊ก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ