โครงการรณรงค์คัดแแยกขยะ ประจำปีงบประมาณ 2566

|

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง ได้จัด “กิจกรรมถังขยะเปียกลดโลกร้อน” ตามโครงการรณรงค์คัดแยกขยะ ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง ตำบลหนองระเวียง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ 20 ธันวาคม 2565 โดยมี นายภาษิต แสนเจ๊ก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม