โครงการรณรงค์คัดแยกขยะ ประจำปีงบประมาณ 2565

|

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง ได้จัด “กิจกรรมธนาคารขยะชุมชนบ้านใหม่ทิพย์ประชา หมู่ที่ 19 ตามโครงการรณรงค์คัดแยกขยะ ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน บ้านใหม่ทิพย์ประชา หมู่ที่ 19 ตำบลหนองระเวียง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ 7 กันยายน 2565 โดยมี นายภาษิต แสนเจ๊ก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม