โครงการปลูกต้นไม้และหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ

|

วันที่ 11 ส.ค. 65 นายภาษิต แสนเจ๊ก นายก อบต.หนองระเวียง เป็นประธานเปิดโครงการปลูกต้นไม้และหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง “รวมใจท้องถิ่น ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 90 ล้านต้น” และ ตามโครงการปลูกไผ่และไม้ยืนต้น ฝากไว้ให้ลูกหลาน เพิ่มพื้นที่สีเขียว จังหวัดนครราชสีมา