โครงการจัดกิจกรรมมอบใบประกาศนียบัตรเด็กปฐมวัย วันที่ 31 มีนาคม 2565 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง

|

วันที่ 31 มีนาคม 2565 กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ได้จัดทำโครงการจัดกิจกรรมมอบใบประกาศนียบัตรเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา โดย นายภาษิต แสนเจ๊ก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตร ซึ่งมีบัณฑิตน้อยที่จบการศึกษาในระดับชั้น ปฐมวัย จำนวน 90 คน