โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG กิจกรรมที่ 2

|

วันที่ 31 สิงหาคม 2565 นายภาษิต แสนเจ๊ก นายก อบต.หนองระเวียง เป็นประธานเปิดกิจกรรมที่ 2 การอบรมและออกบูธให้ความรู้การสร้างคอนเทนต์ทางการตลาด การตลาดออนไลน์ ตามโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG  มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน (มทร.อีสาน )โดยความร่วมมือกับ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง  ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง