เปิดศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคไข้เลือดออก (War room) ระดับหมู่บ้าน บ้านก้าวพัฒนา หมู่ที่ 16

|

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 นายภาษิต แสนเจ๊ก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลและเจ้าหน้าที่ ร่วมเปิดศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคไข้เลือดออก (War room) ระดับหมู่บ้าน บ้านก้าวพัฒนา หมู่ที่ 16 ตำบลหนองระเวียง เปิดศูนย์ระหว่างวันที่ 8 สิงหาคม – 8 กันยายน 2566 เป็นระยะเวลา 1 เดือน