องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมกิจกรรมโครงการปลูกต้นไม้และหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ วันที่  11 สิงหาคม  2565   สถานที่  บริเวณแก้มลิงลำฉมวก  บ้านหนองกุฎีงาม หมู่ที่ 17  ตำบลหนองระเวียง  อำเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

|