วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ

|

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 อบต. หนองระเวียง จ้ดกิจกรรม วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ โดยจัด กิจกรรมตัดแต่งกิ่งไม้ การกำจัดวัชพืช ณ บริเวณ ที่ทำการ อบต.หนองระเวียง