โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG กิจกรรมที่ 1

|

วันที่ 9 ส.ค. 65 นายภาษิต แสนเจ๊ก นายก อบต.หนองระเวียง เป็นประธานเปิดโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG จัดโดยมหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน (มทร.อีสาน)โดยความร่วมมือกับ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง หัวข้อ การสร้างแรงบันดาลใจผู้ประกอบการสินค้าเกษตร โมเดลสร้างธุรกิจ การเขียนแผนธุรกิจ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง