วันที่ 1 ตุลาคม 2565 นายภาษิต  แสนเจ๊ก นายก อบต. หนองระเวียง พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ได้มอบถุงยังชีพ เครื่องอุปโภค บริโภค ให้ผู้ได้รับความเดือนร้อนจากน้ำท่วม

|

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง นำโดยนายภาษิต  แสนเจ๊ก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ได้มอบถุงยังชีพ เครื่องอุปโภค บริโภค ให้ผู้ได้รับความเดือนร้อนจากน้ำท่วมที่อยู่อาศัยในเขตพื้นที่ตำบลหนองระเวียง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 60 ราย ซึ่งเกิดจากพายุโนรู