ปรับปรุงผิวจราจร ม.14(ทดสอบ)

|

        องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง ได้ดำเนินการปรับปรุง ผิวจราจรถนนภายในหมู่บ้าน บ้านหัวถนน ม.14