ประชาสัมพันธ์ โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด

|

ประชาสัมพันธ์โครงการเครือข่ายสุขภาพมารดาและทารกเพื่อครอบครัวไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ ภายใต้แคมเปญ “เรียนรู้ ร่วมแรง รณรงค์ ป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด” เพื่อให้ประชาชนความตระหนักถึงอันตรายของภาวะคลอดก่อนกำหนดในทารกไทย และเพื่อรณรงค์ป้องกัน ภาวะคลอดก่อนกำหนดให้กับประชาชนใน 4 ประเด็นหลัก คือ 1)อันตรายจากการคลอดก่อนกำหนด 2)ฝากครรภ์ก่อนปลอดภัยกว่า 3)ชีวิตลูกอยู่ในมือแม่ 4)สัญญาณเตือนคลอดก่อนกำหนด เพื่อให้ประชาชนสามารถนำไปใช้ดูแลป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากภาวะคลอดก่อนกำหนด โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/TMCHNetwork หรือ www.tmchnetwork.com/คลอดก่อนกำหนดhttp://www.tmchnetwork.com/