ประชาสัมพันธ์ แจ้งคณะกรรมการเข้าร่วมพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

|

หนังสือ แจ้งคณะกรรมการเข้าร่วมพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่  6 จุดตั้งศาลาประชาคมหมู่บ้านหนองระเวียง  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)