ประชาสัมพันธ์ ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง การควบคุม กำกับดูแล และเข้มงวดไม่ให้เกิดการเผาในพื้นที่การเกษตรอย่างเคร่งครัด

|