ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา ตรวจการจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านดอนหวาย หมู่ที่ 3 จากซุ้มประตูวัดดอนหวายด้านทิศตะวันออกไปคุ้มสำโรง

|