ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา ตรวจการจ้าง โครงการซ่อมแซมถนนบ้านมาบประดู่ หมู่ที่ 7 สายมาบประดู่ หมู่ที่ 7 – บ้านบ่อสาม ตำบลนิคมสร้างตนเอง

|