ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา ตรวจการจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านหนองโสน หมู่ที่ 11 จากบ้านนายผล เลี่ยมรัตน์ ถึงบ่อนายทิม กล่าวพิมาย

|