ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมโครงปลูกต้นไม้และหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ

|

อบต.หนองระเวียง ขอเชิญพี่น้องประชาชนตำบลหนองระเวียงและหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมกิจกรรมโครงปลูกต้นไม้และหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ ในวันที่ 21 ก.ค..66 ณ ที่สาธารณประโยชน์บ้านหนองกุฎีงาม หมู่ที่ 17 (บริเวณด้านทิศใต้ของฝายน้ำล้น)